Energimedvetenhet Logo

Kurser

Rytmisk rörelseträning

Jag administrerar Harald Blombergs kurser i rytmisk rörelseträning i Sverige.

Kursprogram för våren 2013 kan du tanka ner här eller gå till kalendern.

Du hittar även hela vårens program på Centrum för rytmisk rörelseträning genom att klicka här.

Anmälan till någon av kurserna gör du genom att skicka e-post till mig.

Tillsammans med Hjördis Ahlin-Boström undervisar jag i Rytmisk rörelseträning i förskolan. Vid några tillfällen per termin håller vi en kurs i Solna, se kalender. Vi kan även flytta oss ut i landet. Om du vill att vi kommer till dig för att hålla en kurs, ta kontakt med mig.

Vi kan även komma till dig och hålla föredrag och en dags seminaruim. Kontakta mig, så gör vi upp om det.

Shamanism

Några gånger om året håller jag kurser i personlig och andlig utveckling i form av shamanism. Se shamanism och kalendern

Fruktan Paralysreflexen

Köp Harald Blombergs succébok
”Rörelser som helar ”

 
RH2
 
Boken beskriver hur enkla helande rörelser, så kallad rytmisk rörelseträning, stimulerar hjärnans och nervsystemets förmåga att mogna och utvecklas och hjälper barn med bokstavsdiagnoser att fungera utan mediciner. Harald Blomberg är psykiater och ger kurser över hela världen i rytmisk rörelseträning.
 
Boken kan beställas av Harald Blomberg: eva@rytmiskrorelsetraning.se Pris: 160 kronor plus porto.