Energimedvetenhet Logo

Rayonex

Bioresonans är EnergiMedvetenhet på hög nivå! Idag har några alternativa terapeuter anamat tekniken, i framtiden hoppas jag att även skolmedicinen hakar på tåget. För mig är det här ett suveränt verktyg att hitta obalanser i kroppen och utanför.

Det började för några år sedan, på min resa mot balans för mig själv och för min sons del. Jag hade som uppdrag att hitta en enkel, säker metod, som kunde detektera matintoleranser, som kunde hitta obalanser i kroppen, som kunde detektera oönskad mikroflora, dvs anaeroba bakterier, virus, parasiter och svamp. Och jag hittade allt-i-ett, i form av Rayonex PS 10.

Självklart jämförde jag flera olika bioresonansapparater, men valet var enkelt när vi kom till utförandet av testerna. Det flesta biooresonansapparater måste man spänna fast sig i, till Rayonex hör en filt vävd av metall- och lintrådar. Metalltrådarna sammanflätas i ett hörn av filten, och går ihop i en sladd. Sladden kopplas till en frekvensgenerator, Rayonex PS 10, och från den skickar man signalen till och från filten.

Klienten sitter helt enkelt på filten placerad på en stol, eller liggandes. Man kan även röra sig med filten över axlarna, krav på stillhet finns alltså inte. Och det passade mitt ändamål finfint! Att få min son att sitta stilla någon längre stund fanns inte på kartan. Honom har jag testat på distans med hjälp av en hårtuss, under årens lopp, eller liggandes när han sov. Idag kan han sitta stilla när jag testar, i alla fall en liten stund.

Nu hade jag en enkel metod att testa diverse obalanser. För att testa matintoleranser lägger man in en bit av det som ska testas i en så kallad protectioncup. Då går frekvensen av fördoämnet från koppen, genom sladdarna till filten och kroppen, och tillbaka skickas kroppens svar på denna frekvens. Svaret tar jag ut i en pekare, vilken kan detektera balans eller obalans. Något mått på magnituden av en obalans kan jag alltså inte se.

I början använde jag denna magiska lilla apparat och körde frekvenser på hela familjen en gång i veckan. På det viset fick jag igång kroppens alla organ, som tidigare varit gravt försurade och förgiftade. Idag hjälper jag till med tillskott för att avgifta och hålla rätt pH-balans.

I dag kan man hyra en Rayonex PS 10, dels utrustad så att du kan jobba som terapeut, eller så kan man hyra en apparat och bara köra frekvenser.

Det senare alternativet går till så att då kommer du till mig i Solna, eller skickar en hårtuss, så testar jag vilka frekvenser/program som ska köras. Observera att det är en energetisk test, det spelar inte någon roll hur eller var man tar hårtussen.

Efter testen laddar jag in frekvenserna/programmen på ett minneskort, och du laddar enkelt in dem i din apparat hemma. Vill man, kan man gå ihop några familjer och hyra en apparat. Själv tycker jag det är bekvämast att harmonisera under tiden som man sover. Man ligger ju gärna stilla på samma ställe då.

Om man inte vill hyra en apparat, kan man ändå komma till mig och göra en test, eller skicka en hårtuss. En fullskaletest tar cirka 3 timmar, och kostar 1800 kronor. Då får du ett protokoll och vi går igenom resultaten. Här kan man även jobba med att ladda tabletter med de frekvenser där det fanns obalanser, då får du med dig en 2 veckors harmoniserings period som du tar hemma. Jag kollar även om det finns andra vägar att avhjälpa obalanser på.

Bioresonans enligt Paul Schmidt – grunden till förståelsen av helande med bioresonans!

Boken beskriver hur man använder Rayonex PS 10 och PS 1000, samt ger en ingående förklaring hur en dipol fungerar, och hur den appliceras i apparturen.

 

Här finns även en förteckning över frekvenserna i det biologiska fönstret, samtliga kroppens organ och alla mikroorganismer som man inte vill ha i sig, och mycket mer.

 

Boken kostar 448 kronor plus frakt. Beställ den här!