Energimedvetenhet Logo

Shamanism

Behandling med Shamanska Tekniker
Vill du ha en behandling med Shamanska Tekniker, kontaktar du mig genom mail eva@energimedvetenhet.nu. Antingen kommer du till mig i Solna, eller så gör jag en behandling på distans. Oavsett vad, så behöver vi komma överens om syftet. En distansbehandling kostar 800 kronor, och en behandling i Solna kostar 800 kronor/timme.

 

Webbaserad utbildning i 5 steg
Om du är intresserad av att gå en kurs i shamanism, eller Shamanska Tekniker som jag väljer att kalla det, håller jag i dagsläget på att lägga upp en webbaserad utbildning på www.numberoneyou.se 
Först ut kommer en introduktionskurs om du vill prova på, sedan fyller jag på med de fem olika delarna som du kan läsa om nedan.

I november 2016 hittar du ljudfiler på Nextory, Storytel, Adlibris m.fl där du kan tanka ner ljudfilen ”Träffa ditt kraftdjur”. Där får du en kort introduktion till hur man reser till trumman och träffar sitt kraftdjur i icke ordinär verklighet, och en 15 minuters resa.

Du som är van att resa till trumman kan tanka ner ljudfilerna Restid 15, Restid 30, Restid 45 och Restid 60. I dessa ljudfiler finns enbart monotrumning i 15, 30, 45 respektive 60 minuter, hemtrumning inkluderat.

Steg 1. Grundkurs
Du får lära dig det grundläggande shamanska tänkandet, det vill säga du lär dig om ordinär (fysisk) och icke ordinär (andlig) verklighet genom praktiska övningar.
Du kommer att besöka de olika världarna, övervärlden, mellanvärlden och undervärlden i ickeordinär verklighet, och du kommer att träffa dina egna andevänner på dessa platser. Genom övningar ritar du din egen karta i icke ordinär verklighet.
Under kursen kommer du att skapa ett eget verktyg för ceremonier och ritualer.
Efter avslutad kurs ska du kunna resa självständigt för dig själv, och i viss mån för andra. Du kommer att få en uppgift att utföra innan nästa kurs kan påbörjas.

Steg 2. Shamanskt helande av människor, djur och natur
Här börjar du med att skapa din egen öppnings och stängnings ritual för att kunna skapa ett säkert rum när du reser, både för dig själv och för andra. Detta applicerar du sedan på nästa steg, Shamanskt Helande.

Shamanen ser sjukdomar som antingen ett över- eller underskott av energier. Du kontaktar din läkehjälpare i växtriket, lär dig arbeta med energier samt tillverkar ditt eget helande verktyg.

Steg 3. Själsåtervinning
När du är med om ett trauma, stort eller litet, kan det hända att det gör så ont för själen att vara kvar i kroppen, att den lämnar en bit av sig själv i icke ordinär verklighet. Ibland händer det att någon stjäl en bit av oss, eller vi lovar bort en bit av vår själ till någon. Det här är något som se flesta av oss gör flera gånger under en livstid, och gradvis sjunker vår egen livsenergi.
Under den här kursen lär du dig bland annat tekniken att hämta tillbaka övergivna själsdelar, samt tillverkar ett verktyg lämpligt för ändamålet.

Steg 4. Välkommen hem
Stegvis under och mellan de olika kursmomenten kommer din livsenergi och glöd att öka. I det här kursmomentet tittar du på hur du bäst förvaltar dina nyanlända själsdelar och hur du ska gå framåt i livet.

Du lär dig att skapa större ceremonier tillsammans med dina kurskamrater. Genom praktiska övningar där alla på kursen deltar, kommer du tillsammans med dina kurskamrater att skapa och utföra en ceremoni för ett lämpligt ändamål.

Går du utbildningen ensam på distans kommer du få verktygen samt beredas möjlighet att samverka med andra.

Steg 5. Mitt nya liv
Den nya tiden – vad innebär det rent konkret i mitt liv. Vilka förändringar har jag genomfört, vad måste förändras och hur ser tidsschemat ut.
Vid det här laget är det shamanska tänkandet väl integrerat i dig och ditt liv ser förmodligen inte likadant ut som det gjorde för något år sedan. Här bereds du tillfälle att dra upp riktlinjer för ditt kommande liv både på det personliga planet, yrkesmässigt och i vilken sorts gemenskap du vill leva.

 

Kan man prata med älvor och devor?

 

Penny Kelly kan, och gör det regelbundet. I boken The Elves of Lilly Hill Farm berättar hon på ett humoristiskt sätt hur hon bar sig åt för att skapa ett partnerskap med naturen och dess väsen.

Elves of Lilly Hill

Penny Kelly kom in i mitt liv i slutet av 2010. En vän gav mig boken Robes, och jag sträckläste den. Allt hon skriver om har hon upplevt!

 

Den här boken, The Elves of Lilly Hill farm, är för mig inspiration att fortsätta med det jobb jag gör med blomessenser och kurserna i shamanism.

 

Vi är alla ett, och den dagen du öppnar upp dig för möjligheten att kunna prata med älvorna, då kan du åxå! Gå ut och försök!

 

Boken finns att köpa på www.amazon.com